Nalaten

Nalatenschap

Als jij komt te overlijden gaat jouw nalatenschap of erfenis naar de rechthebbende(n). Het is wettelijk bepaald hoe de volgorde hierin is (het zogeheten Erfrecht ). Een nalatenschap bevat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden. Wanneer jij zelf wilt bepalen waarheen of naar wie jouw bezittingen na jouw overlijden gaan, kun jij dit vast laten leggen in een testament. Dit doe je doorgaans bij de notaris. De naam testament is tegenwoordig veelal vervangen door laatste wil. Je laat vastleggen in hoeverre jij wilt afwijken van het erfrecht.

Heel veel mensen weten niet dat het helemaal niet alleen maar om grote geldbedragen moet gaan. Ook kleine bedragen kunnen worden nagelaten en zelfs goederen kun je via een testament nalaten aan iemand. Denk aan een auto of zelfs meubels. In plaats van het nalaten aan bepaalde personen, kun je er ook voor kiezen om jouw nalatenschap aan een goed doel te schenken. Het nalaten aan goede doelen is vrijgesteld van erfbelasting. Hiermee probeert de overheid deze vorm van nalaten te promoten.

Nalatenschap aan een goed doel

Je kunt jouw nalatenschap of een deel ervan nalaten aan een goed doel. Je kiest zelf één of meerdere goede doelen uit als (deel-)erfgenaam. Formeel benoem jij het goede doel als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam of mede-erfgenaam. Let wel, een erfgenaam heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. Wat veelal gebeurt, is dat het goede doel de nalatenschap onder voorbehoud accepteert, totdat duidelijk is dat het om een positieve nalatenschap gaat. Als eerder aangegeven kan een nalatenschap ook negatief zijn, zoals een schuld.

Goede doelen zijn volledig vrijgesteld van Schenk- en Erfbelasting. De regel die dan geldt is dat de organisatie van het goede doel erkend moet zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Deze erkenning vraagt een goed doel aan bij de Belastingdienst. Zij beoordelen de aanvraag aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie. De ANBI-erkenning van het goede doel van jouw keuze is ook voor jezelf belangrijk. Jij kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Reacties zijn gesloten.