Veel gestelde vragen

Is een goed doel altijd vrijgesteld van erfbelasting?

Antwoord: De belastingdienst beoordeelt zelf of zij een instelling aanmerkt als ‘goed doel’ en dus vrijstelt van erf- en schenkbelasting. Maakt u een testament op, bespreek dit met uw notaris. Hij of zij kan navraag doen of de instellingen die u benoemt in uw testament vallen onder deze speciale vrijstelling of niet.

Hoe werkt de fiscale aftrek van gewone giften?

Antwoord: Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Wat is het voordeel voor mij als donateur om via notariële akte te schenken?

Antwoord: Een notariële akte is het middel om maximaal fiscaal voordeel te behalen (doel) bij uw jaarlijkse schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen en/of kwalificerende verenigingen. Het fiscale voordeel kunt u meeschenken en zodoende meer bijdragen aan de doelstelling van een bepaalde organisatie of u houdt meer geld over aan uw jaarlijkse schenkingen.

Wat zijn de voordelen voor het goede doel?

Antwoord: De voordelen voor de goede doelen zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Reacties zijn gesloten.