Doelstelling

555851_10200260910140231_203441202_nDe Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en meer in het bijzonder van gewonde, zieke of vermiste dieren en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het vervoeren en/of verzorgen van gewonde, zieke of gevonden dieren naar de gespecialiseerde opvangcentra en dierenartspraktijken
  • Het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum
  • Het zo nodig verlenen van eerste hulp aan gewonde en of zieke dieren en/of het bevrijden van dieren uit benarde posities
  • Het verstrekken van informatie en voorlichting over dieren en de Dierenambulance in de ruimste zin van het woord
  • Het verzorgen van de afwikkeling bij overleden huisdieren

We staan 24 uur per dag paraat om hulpbehoevende dieren en eventuele eigenaren daarvan adequate hulp te verlenen, binnen de vastgestelde regio.

Reacties zijn gesloten.