Doneren met akte

Wil je voor een langere periode periodiek doneren (minimaal 5 jaar), dan is doneren met een akte wellicht iets voor jouw. Voordeel voor jouw is dat het volledige bedrag (tot een maximum) aftrekbaar wordt van de belasting (dus zonder de drempel).

Donatie met een akte is er in twee vormen. Voor beide vormen gelden dezelfde regels (minimaal 5 jaar, minimaal 1 keer per jaar hetzelfde bedrag doneren, voor speciale, in de akte genoemde situaties is het mogelijk de akte binnen de termijn van 5 jaar te ontbinden).

De vormen zijn:

  1. Donatie met notariële akte
  2. Donatie met schenkingsovereenkomst

Donatie met notariële akte

Donatie met notariële akte verloopt via een door de notaris opgestelde akte. Deze vorm is vooral interessant als u meerdere ANBI doelen steunt. Je kan dan één keer voor de verschillende doelen een akte laten opstellen. Donatie via een notariële actie is altijd op basis van automatische incasso.

Donatie met schenkingsovereenkomst

Als onze stichting het enige goede doel is dat je wilt steunen, dan kan je de voordelen van de notariële akte ook bereiken met een zogenaamde Schenkingsovereenkomst. Het voordeel van deze vorm is dat er geen notaris voor nodig is. Het formulier en de bijbehorende betalingsvolmacht zijn op te vragen bij onze penningmeester. Je vult dit formulier in (in tweevoud) en stuurt het ingevulde en door u ondertekende formulier naar:

Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o.
Postbus 967
3800 AZ Amersfoort

Na ontvangst zal de Stichting dit formulier verder aanvullen en ondertekenen. Je ontvangt één aangevuld en ondertekend exemplaar retour voor uw eigen administratie. Ook deze vorm is altijd op basis van automatische incasso.

Reacties zijn gesloten.