Onze diensten

Naast de activiteiten die de Dierenambulance uitvoert voor de gemeentes Amersfoort (vervoer gewonde en dode natuurdieren en levende en dode huisdieren zonder eigenaar) en Leusden (vervoer gewonde natuurdieren en levende huisdieren zonder eigenaar).

Daarnaast rijden we op verzoek van de Politie en bieden we nog een aantal diensten voor eigenaren van huisdieren.

Aan diensten die we in opdracht van een eigenaar uitvoeren zijn kosten verbonden. Hierbij is het tijdstip waarop de dienst uitgevoerd moet worden, medebepalend voor het in rekening gebrachte tarief.

Dienst tussen 08:00 en 22:00 uur tussen 22:00      en         08:00 uur
Voorrijkosten €12,50
vervoer van een gevonden (dood of levend) huisdier naar een eigenaar €21,00 €25,00
vervoer van een huisdier van en naar de eigen dierenarts (op afspraak) €20,00
vervoer van een huisdier naar een locatie buiten onze regio of naar een andere, niet eigen dierenarts €35,00
afvoeren van een dood huisdier en dit tijdelijk opslaan in afwachting van begrafenis of crematie €21,00 €25,00
afvoeren van een dood huisdier en aanbieden voor destructie €36,00 €40,00
tijdelijk verstrekken van een vangkooi voor vangen van het eigen huisdier €25.00 + €50,00 borg
(2x Voorrijkosten + Borg)

De laatste optie is bedoeld voor situaties waarin je eigen huisdier naar buiten is ontsnapt, maar zich nog wel in de directe omgeving van het huis bevindt. De vangkooi kan ook ingezet worden ingeval het huisdier in huis gevangen moet worden bij bijvoorbeeld een verhuizing of een ontruiming.
De borg dient bij aflevering van de vangkooi te worden voldaan, bij voorkeur door het afgeven van een eenmalige incasso-opdracht. Betaal je per eenmalige incasso-opdracht, dan krijg je bij het retourneren van de vangkooi de ingevulde machtiging weer terug. Bij betaling op een andere wijze, zal het bedrag op een later moment worden teruggestort op een vooraf aangegeven rekeningnummer. Vanwege het achterliggend administratief proces zal dat pas 2 tot 3 weken na het retourneren van de vangkooi kunnen plaatsvinden.

Reacties zijn gesloten.